Alerji Pratiğinde Olgularla Döküntülü Hastalıklar: Atopik Dermatit

Moderatör: Dr. Ülker Gül

Konuşmacı: Dr. H. İlbilge Ertoy Karagöl