Kullanıcı hesabı edinmek için lütfen AİD Sekreterliği ile iletişime geçin.

 (312) 219 66 31