Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kursu, 1. Oturum

09.45-11.30