Değişen yüzüyle besin alerjileri: Kırmızı et alerjisi. Dünü, bugünü, yarını

Moderatör: Dr. Mustafa Güleç

Konuşmacı: Dr. Ali Kutlu