Mikobakteriyel hastalıklara mendelian yatkınlık; Klinik deneyim