Okul Öncesi Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri, Tanıda Yeri