Primer İmmün Yetersizlikte Genotip-Fenotip İlişkisi, Moleküler Tanıda Zorluklar

Moderatör: Dr. Uğur Muşabak

Konuşmacı: Dr. Ahmet Oğuzhan Özen