Ağır Kutanöz İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarına Multidisipliner Yaklaşım

Ağır İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Sempozyumu – 06.03.2021