Usta – Çırak: Mesleksel Astımda Sık Konuşulanlar; Fırıncı Astımı Örnekleriyle

Moderatör: Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu

Konuşmacı:

Dr. V. Dilşad Mungan

Dr. Reyhan Yıldız