Adolesan Dönemde Tanı Alan Primer İmmün Yetmezlik Olguları

Moderatör: Prof. Dr. Uğur Muşabak

Konuşmacı: Doç. Dr. Ayça Kıyım