Anafilaksi Epidemiyolojisi ve Etyopatogenez

Moderatör: Prof.Dr. Z. Ferhan Özşeker

Konuşmacı: Doç.Dr. A. Zülfikar Akelma