Alerjist gözüyle; Kronik rinosinüzit/nazal polipte endotip ve fenotipler

Moderatör: Dr. Dane Ediger

Konuşmacı: Dr. İnsu Yılmaz