Usta – Çırak: Çocukluk çağında kronik ürtiker

Moderatör:   

  • Dr. Özlem Keskin

Konuşmacılar:

  • Dr. Ümit Murat Şahiner
    •  Dr. Melike Ocak
    • Dr. Elif Soyak Aytekin
    • Dr. Hilal Ünsal