Approach to Inborn Errors of Immunity

Açılış Konuşması: Dr. Bülent Şekerel

Moderatör: Dr. Uğur Muşabak

Konuşmacı: Dr. Nima Rezaei