Yüksek Profilli Dergilere Yayın Hazırlama Süreci: Türkiye’den Yazar Deneyimi

Moderatör: Dr. Bülent E. Şekerel
Konuşmacı: Ahmet Oğuzhan Özen