Alerjik Hastalıklarda Multimorbiditeler: Deri Alerjilerinde

Moderatör: Dr. Hülya Ercan Sarıçoban

Konuşmacı: Dr. M. Halil Çeliksoy