Primer İmmün Yetmezlikli Hastanın Yönetimi

Moderatör: Dr. Uğur Muşabak

Konuşmacı: Dr. Hasibe Artaç