İmmünoterapi Uygulamaları – Alerjen Spesifik İmmünoterapi Mekanizmaları

Moderatör: Dr. İ. Serhat Çelikel

Konuşmacı: Dr. Cevdet Özdemir