Akut Astımda Tartışmalı Konular – İnhaler kortikosteroidler, antibiyotik, antikolinerjik ve magnezyum

Moderatör: Dr. Bülent Bozkurt

Konuşmacı: Dr. İlknur Bostancı