Olgularla Primer immün Yetmezlikler: Ne düşünürdüm, nasıl tanı koyardım?

04 Ocak 2020 Pazartesi Saat: 19.30

Oturum Başlığı: Olgularla Primer immün Yetmezlikler  

Moderatör: Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu

o   Ne düşünürdüm, nasıl tanı koyardım?

Doç.Dr. Dilara Kocacık Uygun