Hematopoetik kök hücre nakline hastamı nasıl hazırlayacağım?

28 Aralık 2020 (Pzt.)
Saat: 19:30
alerjim.tv
 
Oturum Başlığı: Primer immün yetmezlikte tedavi
Moderatör: Doç.Dr. Şevket Arslan
 
o Hematopoetik kök hücre nakline hastamı nasıl hazırlayacağım?
Doç.Dr. Funda Çipe