Besin allerjen-spesifik immün tolerans mekanizmaları

Besin allerjen-spesifik immün tolerans mekanizmaları
 
XXVII. Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinden
 
Konuşmacı:
Dr. Mübeccel Akdiş
 
alerjim.tv
17 Aralık
19:30