Olgularla alerjik olmayan deri döküntüleri

Moderatör: Prof. Dr. Cem Hasan Razi

o   İmmün yetmezliklerde                                        Doç.Dr. Nesrin Gülez

o   Otoimmün ve otoinflamatuar döküntüler          Prof.Dr. Cem Hasan Razi