Pandemi Ortamında Covid ve Astım

Moderatör: Dr. Emel Kurt

Konuşmacı: Dr. A. Fuat Kalyoncu