Primer immün yetmezliklerde modern yaklaşımlar: Gen Tedavisi

Moderatör: Dr. Mutlu Yüksek

Konuşmacı: Dr. Şükrü Nail Güner